Estland – en glad överraskning

Företagsbil i Estland

Ditt Estniska AB kan köpa och äga en bil, bilen registreras då i Estland och följer Estniska lagar. Lagarna är fördelaktiga i jämförelse med Sverige. Bolaget betalar en bilavgift på ca 1.860 SEK per månad för varje bil som företaget äger, helt oberoende av värdet eller bilens inköpspris. Denna summa är en en slags avgift för att personal får köra företagets bilar privat.

Fördelar med företagsbil i Estland
Vill du skriva körjournal?

Om företaget väljer att skriva körjournal så betalas inte bilavgiften på 210 €, utan då kommer istället beräkning göras på exakt hur mycket som har körts privat och hur mycket som har körts i tjänsten. Företaget betalar å skatt och sociala avgifter på alla privatkörningar. Körjournalen förs precis som i Sverige; start och stopp, distans, syfte med resan.

Leasingbil i Estland - "Operating lease"

Leasar du en personbil i Estland så kan du dra av hela momsen på 20%. Du kan välja att leasa bilen på det sättet som är vanligast i Sverige. Med en kontantinsats på ca. 5-20% och en avbetalning per månad på allt från ett till fem år, du har också ett restvärde som avtalas från början. Momsen är helt avdragsgill och dras av månadsvis.

Vi hjälper dig med ansökningar till olika Banker och Leasing givare för det bästa allternativet.

Leasingbil i Estland - "Capital rent"

Eller väljer du denna fördelaktiga leasing, en kontantinsats på ca. 5-20% och en avbetalning per månad på allt från ett till fem år, men här har du inget restvärde. Momsen är också här helt avdragsgill och avdrag av momsen sker direkt efter köpet. Du får hela momsbeloppet återbetalat ganska omgående, vilket är mycket bra för ett nystartat bolag. Du kan då använda momsåterbetalningen för den löpande leasingavgiften.

Finansieringen av bil i Estland

Finansbolagen vill, precis som i Sverige, kunna se ditt bolags betalningsförmåga innan de beviljar finansiering av en leasingbil på företaget. De vill se att du bedriver aktiv verksamhet och att bolaget har en omsättning och helst ett vinstresultat.

Nystartat bolag och leasing

När bolaget är helt nystartat så kan man inte alltid visa upp en balans- och resultatrapport, men leasingbolagen kan ibland ändå godkänna en finansiering. Detta genom att du själv eller ditt svenska bolag går i borgen för finansieringen av företagsbil i Estland.

Svensk bil blir Estnisk bil

Registrera en svensk bil till Estnisk, vårt pris för det är 600 €+vat och då ingår kostnaden för besiktning och samtliga statligaavgifter. Det som tillkommer är bilförsäkring och ett billarm om det inte finns i bilen. Vi kan hjälpa till att montera billarm kostnad 100 till 180 € + vat. Du får räkna med att det tar två dagar i Tallinn.

Estniskt registreringsplåt på bilen

En bil som köps i Estland och ägs av ditt Estniska bolag kommer att ha Estniska registreringsskyltar. Du kan naturligtvis ändå köra med bilen i hela Europa. Registreringsplåtarna i Estland är väldigt lika de Svenska plåtarna, med tre bokstäver och tre siffror. Skillnaden är att siffror och bokstäver har bytt plats, exempelvis 123 ABC. Man kan även erhålla en personlig regskylt i Estland för en kostnad av 1250 € som är livslång. Vi hjälper dig med ansökningar hela vägen.

 

 

 

Vad kostar det mig att ha en Volvo V70 som företagsbil i Estland?

Volvo V70 är den absolut populäraste företagsbilen i Sverige enligt "Vi Bilägare". Att ha en V70 som tjänstebil i Estland kostar företaget ca 220 € per månad och dig som brukare av bilen, 0 €. Vad kostar det mig att ha en Volvo V70 som företagsbil i Sverige?

I Sverige däremot ska bolaget betala sociala avgifter på förmånsvärdet på bilen, löneskatt görs också på din lön för att du har förmånen att köra bilen. Volvo-V70-08

Förmånsvärdet ligger på en V70 ungefär runt 9-11.000 SEK per månad (beroende på bilensutrustning).

Det blir en dyr affär för ditt bolag - företaget ska betala in ca 3.300 SEK i sociala avgifter varje månad och dessutom betala in din löneskatt på bilförmånen, som är ungefär lika mycket till.
Totalt ca 6.500 SEK varje månad.